SMÍŠ: Zvýšená úmrtnosť po prvej dávke vakcíny?Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků zverejnilo grafy, údajne vychádzajúce priamo z tabuliek zverejnených MZSR, ktoré ukazujú veľmi podivný trend – v týždennej úmrtnosti na COVID na 100000 obyvateľov dosiahli síce najlepšie výsledky ľudia po 2 dávkach vakcíny, ale najhoršiu úmrtnosť dosiahli očkovaní prvou dávkou vakcíny. Obzvlášť viditeľné to bolo vo februári až apríli, čiže na vrchole „pandémie“ v Českej republike.

Autori špekulujú nad možnými vysvetleniami:

1, Je to tým, že na začiatku kampane boli očkovaní predovšetkým starí a chorí ľudia? Ale prečo zomreli práve s COVIDom?

2, Zvyšuje prvá dávka vakcíny riziko infekcie a úmrtia?

3, Vyvolala prvá dávka vakcíny nežiaduce účinky kvôli ktorým lekár už neodporučil ďalšie dávky? V takom prípade by autori zvýšenú úmrtnosť pripisovali nežiaducim účinkom vakcín.

Autori žiadajú jasné a zrozumiteľné vysvetlenie tohto javu.