Slovensko opäť zázračná krajina?

Nežiaduce účinky | Ostatné vakcíny

Polícia SR na svojej facebookovej stránke upozorňuje na údajný hoax, ktorým má byť nahrávka údajnej sestričky z Ružinova, ktorá tvrdí že mnohí zdravotní pracovníci utrpeli nežiaduce účinky, a to aj vážne, po očkovaní vakcínou proti COVID-19. Hovorkyňa nemocnice mala podľa polície dementovať správu o anafylaktickej reakcii. Polícia dokonca pátra po autorke nahrávky.

Pozoruhodnejšie však je, že polícia sa odvoláva aj na informáciu zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, podľa ktorej bolo hlásených iba 24 vážnych nežiaducich účinkov na 100000 dávok vakcín proti COVID-19.

Príbalový leták vakcíny Comirnaty, strana 5, však uvádza: „Najčastejšími nežiaducimi reakciami u účastníkov vo veku 16 rokov a starších boli bolesť v mieste vpichu (>80%), únava (>60%), bolesť hlavy (>50%), myalgia a triaška (>30%), artralgia (>20%), pyrexia a opuch v mieste vpichu (>10%) a mali zvyčajne miernu alebo strednú intenzitu a do niekoľkých dní po podaní očkovacej látky ustúpili.

Podľa tlačovej správy výrobcu (Pfizer), nežiaduce účinky stupňa 3 sa vyskytli po druhej dávke vakcíny u 3,8% očkovaných v podobe vážnej únavy a u 2% v podobe vážnej bolesti hlavy (niektorí utrpeli oboje). Stupeň 3 sa zvyčajne definuje ako stredne vážne nežiaduce účinky – zdravotne signifikantné, no nie priamo ohrozujúce život. Bránia bežnej každodennej činnosti, prípadne sa nezvládajú v domácej liečbe.

Ďalej, spomedzi 137 očkovaných v klinickej skúške, jeden utrpel vertikulárnu arytmiu (bol to však srdcový pacient), jeden lymfadenopatiu a jeden poškodenie ramena. Posledné dve FDA uznala ako možné vážne nežiaduce účinky očkovania. V placebo skupine sa nevyskytol ani jeden vážny nežiaduci účinok.

V príbalovom letáku sa uvádza aj jednostranná tvárová paralýza vo frekvencii medzi 1:1000 až 1:10000 očkovaní.

ŠÚKL však eviduje spolu iba 24 vážnych nežiaducich účinkov na 100000 dávok vakcíny. Slovensko asi musí byť zázračná krajina.