Školy čelia žalobám a trestným oznámeniam kvôli podmieňovaniu výučby testami a rúškamiNiektorí rodičia podali predžalobné výzvy, žaloby alebo trestné oznámenia na školy kvôli podmieňovaniu školskej dochádzky testami a rúškami. Vyhlášky ÚVZ považujú za protiústavné a konanie škôl za protiprávne.

Právnu argumentáciu proti konaniu škôl uvádza napr. Petícia k otvorenému listu k podmieňovaniu účasti žiaka na prezenčnej výučbe podrobením sa testu na COVID 19.