Rozhovor – Imunológ Prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.

Nežiaduce účinky | Ostatné vakcíny

Andra Hajdúchová na svojom blogu zverejnila rozhovor. Imunológ Prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. v ňom odpovedá na otázky týkajúce sa očkovania. Popri aktuálnych témach sa vyjadril aj k vážnym zlyhaniam očkovacieho programu proti tuberkulóze BCG vakcínou, proti ktorej naše občianske združenie pred vyše 10 rokmi viedlo vyčerpávajúci boj. Prof. Thon otvorene hovorí, že príčinou vysokého podielu komplikácií BCG vakcíny na Slovensku bol chybne postavený očkovací program a jeho tvrdošijné udržiavanie v chybnej podobe ministerstvom zdravotníctva. Pripomeňme, že toto je vážnejšia informácia než by sa zdalo – pretože o povinnom očkovaní rozhodujú stále takí istí ľudia, ktorí nikdy neprevzali zodpovednosť za predošlé zlyhania a kedykoľvek môžu spôsobiť nové ťažkosti, pričom za žiadne následky opäť neponesú nijakú zodpovednosť. Prof. Thon ďalej považuje za škodlivú súčasnú prax kombinovania mnohých vakcín, pretože to zvyšuje počet nežiaducich účinkov, je to veľký nápor na deti ktoré ešte prirodzene nemajú uzavretú hematoencefalickú bariéru, a komplikuje to určovanie príčin komplikácií. Dôveru verejnosti v očkovanie je možné zvyšíť len vysokou bezpečnosťou očkovania, spolu so systémom odškodňovania a ohľadom na individualitu človeka.