MIT: Riziká génových vakcín

Nežiaduce účinky | Ostatné vakcíny

Článok vedeckého inštitútu MIT spred 4 rokov podáva dôležité informácie do súčasnej koróna-paniky. V článku skupina vedcov opisuje potenciálne výhody RNA vakcín, ktoré vyvíjajú. Okrem iného, RNA vakcíny by nemali prinášať riziko, ktoré majú DNA vakcíny – zabudovania umelých vakcinačných génov do genetického kódu ľudských buniek. Všetky významné korónavírusové vakcíny vo vývoji sú založené na génovej technológii, ktorá je experimentálna, no zjavne napriek tomu je veľký potenciálny rozdiel v (ne)bezpečnosti jednotlivých vakcín.