Reportéri RTVS o COVID vakcínach, úmrtiach a vyhodnocovaní nežiaducich účinkov

Nežiaduce účinky | Ostatné vakcíny

Relácia Reportéri RTVS z 24.5.2021 sa zaoberala priebehom očkovacej kampane, jej častými zmenami, chybami, ako aj doposiaľ odhalenými nežiaducimi účinkami experimentálnych COVID vakcín. Opätovne sa vrátila k úmrtiu 38-ročnej učiteľky i ďalším úmrtiam, ako aj krokom slovenských úradov, ktoré napr. odporúčali vakcínu AstraZeneca pre ženy mladšie než 60 rokov aj v čase, kedy už boli známe nežiaduce účinky – krvné zrazeniny, a kedy už iné krajiny túto vakcínu používali iba u starších žien.

Relácia veľmi dobre ukázala, ako málo vieme o účinkoch vakcín. MUDr. Ján Lakota, CSc, onkológ a hematológ z Virologického ústavu SAV sa pre reláciu vyjadril: „Táto vakcína je veľká neznáma a nevieme, čo sa s človekom v priebehu ďalších mesiacov udeje.

Alternatívny odkaz.