Rakúsko: protipandemické opatrenia, obmedzujúce počet účastníkov na pohrebe, boli protiústavnéRakúsky ústavný súd rozhodol, že protipandemické opatrenia, ktoré obmedzovali maximálny počet účastníkov na pohrebe, boli protiústavné.

Súd skonštatoval, že hoci cieľ opatrení bol legitímny, obmedzenie predstavovalo závažný a neprimeraný zásah do práva na súkromie. Posledná rozlúčka so zosnulým totiž nie je ani opakovateľná, ani nahraditeľná.