Prvé známe úmrtie na Slovensku po očkovaní proti COVID-19

Nežiaduce účinky | Ostatné vakcíny

Na Slovensku umrel po očkovaní 79-ročný muž. Hovorkyňa Štátneho ústavu uviedla: „Ide o prípad podobný tým, ktoré sú známe z Nórska, Nemecka či iných európskych krajín. Išlo o pacienta vo vyššom veku 79 rokov s viacerými chronickými ochoreniami, ktoré pitva určila ako hlavnú príčinu úmrtia. K celkovému zhoršeniu zdravotného stavu tohto pacienta prispeli aj inak mierne nežiaduce účinky po očkovaní – horúčka a slabosť.“

„Hovorkyňa zdôraznila, že očkovanie u pacientov vo vysokom veku s viacerými chronickými ochoreniami, ktorým by aj mierne nežiaduce účinky mohli spôsobiť závažné zdravotné ťažkosti, je potrebné posúdiť individuálne.“