Prof. Thon: Omikron je prirodzená vakcína, ďalšie dávky vakcín aj COVID pasy sú zbytočnéImunológ prof. Vojtěch Thon uviedol, že Omikron sa stal prirodzenou vakcínou a jeho prekonanie bude dobre chrániť pred všetkými variantami koronavírusu. Očkovanie ďalšími dávkami „vakcín“ považuje už za zbytočné, pretože s Omikronom sa stretne každý. Na rozdiel od vakcín v striekačke, ktoré vytvorili ľudia, infekcia prinesie aj slizničnú imunitu.

K nákaze je potrebné mať rešpekt a včas ju začať liečiť, aby sa predišlo chybnej imunitnej reakcii a podchytiť rizikových pacientov.

„Pasy a segregácia nemajú žiadny význam a sú úplne nesprávné po stránke medicínskej, ľudskej, etickej i právnej,“ vysvetlil Thon.