Prieskum potvrdil, že veľká časť Slovákov sa nechala do COVID očkovania dotlačiť obmedzeniami ľudských právPrieskum cestovateľskej spoločnosti Kiwi. com uvádza, že „47 percent Slovákov motivovala k očkovaniu možnosť voľnejšieho pohybu a cestovania“.

V preklade do bežnej reči to znamená, že nebyť obmedzení základných ľudských práv na slobodu pohybu, časť Slovákov by sa zaočkovať zrejme nedala. Z toho vyplýva, že očkovanie experimentálnymi génovými preparátmi nepodstúpili všetci plne dobrovoľne, ale časť ľudí pod nátlakom.

Ďalšie odstavce odkrývajú konkrétnejšie kontúry:

„Z prieskumu vyplynulo, že okrem cestovania sa 66 percent Slovákov očkovalo pre ochranu zdravia, 20 percent tak urobilo zo solidarity s ostatnými, 11 percent z dôvodu práce alebo školy a 8 percent na základe tlaku okolia.“

Z toho vyplýva, že tretina Slovákov sa nedala zaočkovať kvôli ochrane zdravia. 11+8 percent uvádza tlak práce, školy alebo okolia.

Pokiaľ ide o „Solidaritu s ostatnými“, išlo pravdepodobne o rozhodnutie na základe fámy o „kolektívnej imunite“, ktorá sa ukázala ako falošná, keďže očkovanie nechráni pred šírením nákazy.