Právnici: predĺženie núdzového stavu je protiústavnéÚstavný právnik Peter Kresák uviedol pre agentúru SITA, že predĺžením núdzového stavu vláda prekročila svoje kompetencie. Ústavný zákon totiž takúto možnosť neuvádza, a Ústava vyslovene hovorí, že štátne orgány môžu konať iba to, čo im umožňuje zákon. Upozornil tiež, že vláda vydávala opatrenia formou uznesení, tie však nie sú právne záväzné.

Aj právnička Slavomíra Henčeková považuje predĺženie núdzového stavu za neústavné.

Právnička Marica Pirošíková uvádza, že podmienky ústavného zákona na pokračovanie vo vyhlásenom núdzovom stave pominuli. „Je to stav, ktorý musí byť výnimočný a dočasný. Nesmie trvať dlhšie ako samotné trvanie núdze a stať sa trvalým.“ Pretrvávajúce zásahy do základných ľudských práv a slobôd sú podľa nej v rozpore s ústavným zákonom.

Argument, ktorý nepriamo ilustruje neopodstatnenosť núdzového stavu, dal analytik Ján Baránek, keď položil zástancom plošného testovania otázku: „Boli by ste tak uvedomelí a išli by ste sa na niekoľko hodín postaviť do zástupu potenciálne nakazených, ktorí čakajú na testy, keby sme nemali epidémiu Covid-u, ale mali by sme tu epidémiu španielskej chrípky?“ Naráža pritom na porovnanie smrtnosti korónavírusu (0,23%) a cca 100-násobne vyššej smrtnosti u skutočnej vážnej pandémie – španielskej chrípky (25%). Vyjadril tiež sklamanie z ľahostajného prístupu slovenských občanov k pošliapavanu ich ústavných práv.