Petícia za dobrovoľnosť očkovania proti Covid-19

Povinné vakcíny

Petícia za dobrovoľnosť očkovania proti CoViD-19

My, podpísaní občania Slovenskej republiky, rozumieme snahe chrániť zdravie a život občanov Slovenskej republiky proti vírusu SARS-CoV-2.

Napriek tomu trváme na tom, aby bolo v budúcnosti rešpektované právo na slobodný a informovaný súhlas, a aby očkovanie nebolo akokoľvek povinné, vynucované či vynútiteľné a aby neočkovaní ľudia neboli nijako diskriminovaní vo svojich právach a povinnostiach oproti ľuďom očkovaným.