Patológ Michal Palkovič o nízkom počte úmrtí na COVID-19

Súvisiace témy

„Ako je možné, že úmrtnosť na COVID-19 je v iných krajinách EU omnoho vyššia ako na Slovensku? Stal sa nám zázrak, ktorý nevieme vysvetliť? Pitvali sme málo zomretých?

V exkluzívnom rozhovore s riaditeľom Sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie Ústavu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou MUDr. Mgr. Michalom Palkovičom, PhD., MHA, MPH hľadá Dr. Igor Bukovský odpovede na otázky ako je možné, že úmrtnosť na COVID-19 je pri prepočte na milión obyvateľov napríklad v Maďarsku asi 12,5-krát vyššia než na Slovensku.“

Údaje o mŕtvych na Covid-19 na Slovensku sú podstatne spoľahlivejšie než v iných krajinách. Súdni lekári na Slovensku si totiž hneď od začiatku stanovili jasné kritériá a striktne rozlišujú, kedy bol Covid skutočne príčinou úmrtia a kedy bol len sprievodným ochorením alebo sa dokonca nepreukázal ani ako sprievodné ochorenie.