Pasteur klamal a podvádzal pri výskume

Ostatné vakcíny

Louis Pasteur, praotec vakcín, sa laickej verejnosti zvyčajne prezentuje ako veľký vedec a je takmer náboženskou ikonou vakcinológie. Profesor Gerald Geison z Princetonskej univerzity preskúmal Pasteurove poznámky z vývoja vakcíny proti antraxu, a porovnal ich s tým, čo následne o svojich experimentoch Pasteur publikoval vo vedeckej literatúre. Našiel „zarážajúce a miestami ohromujúce rozdiely“.

Profesor Geison zistil, že Pasteur nespĺňa dnešné základné etické požiadavky vedca. Bežným Pasteurovým postupom bolo, že klamal aby získal verejnú podporu pre ďalšiu činnosť. Napríklad urobil omnoho menej pokusov na zvieratách než tvrdil, aby boli čím skôr akceptované skúšky na ľuďoch. Ohrozil tým svojich pokusných dobrovoľníkov. Klamal aj o poradí svojich experimentov. Klamal tiež o tom, že vyvinul vakcínu inaktivovanú vzduchom, pričom v skutočnosti používal dezinfekčný prostriedok. Chvastal sa tým tak dlho, že ho dokonca vyzvali, aby to verejne predviedol.