Nežiaduce účinky očkovania zatvorili školy

Nežiaduce účinky | Ostatné vakcíny

Viaceré základné školy sa napriek plánom neotvoria. Zamestnanci boli totiž cez víkend očkovaní a nežiaduce účinky im znemožňujú pracovať. Napríklad riaditeľka ZŠ Ostredková píše: „…väčšina z nás má po očkovaní nepríjemnú reakciu na očkovaciu látku – vysoké teploty, bolesť svalov, kĺbov, závraty… My to zvládneme, nepríjemnú reakciu prekonáme. Ale, žiaľ, nie je v ľudských silách zabezpečiť od 15.2. akúkoľvek výučbu, a ani otvorenie našej školy z personálnych dôvodov.

Podobné oznamy zverejnila aj ZŠ Borodáčova a ZŠ Komenského v Bratislave. O probléme informovala aj Markíza kde sme sa v reportáži dokonca dozvedeli, že učitelia čakali až jeden a pol hodiny v uzavretom priestore.

Učitelia si podobné skúsenosti vymieňajú aj na Facebooku. Čo je znepokojivé, avizujú, že nežiaduce účinky nebude hlásiť, pretože sú „očakávané“. Vzhľadom k tomu, že ide stále o experimentálnu vakcínu, máme pochybnosti o kvalite zberu údajov o bezpečnosti, keďže sa zdá, že očkovaní ľudia nie sú poučení o potrebe hlásiť každý nežiaduci účinok.