Nehorázne: vláda sa snaží vyviniť zo zbabraného menežmentu COVIDu a zvaliť vinu na neočkovaných„Náklady nezaočkovania sú extrémne vysoké. Slovensko za pandémiu zaplatí 5,6 mld. €, čo vychádza približne 1260 eur na dospelého obyvateľa“.

Uvádza to infografika Útvaru hodnota za peniaze zverejnená na facebookovej stránke ministerstva zdravotníctva. Vyzerá takto:

Opis fotky nie je k dispozícii.

Nezaočkovanie obyvateľov predstavuje výrazné riziko nielen pre zdravie, ale aj výrazné riziko vysokých nákladov pre ekonomiku.

Podľa nás sa vláda týmto pokúša vyviniť zo spoluzodpovednosti za obrovské škody na životoch, zdraví, majetku a na právnom štáte, na ktorých sa podľa nášho názoru podieľala svojím katastrofálnym riadením počas pandémie. Svedčil o tom o.i. aj svetovo jeden z najhorších výsledkov z hľadiska úmrtnosti. Myslíme si, že vláda:

  • uvalila nezmyselne tvrdé a ekonomiku poškodzujúce opatrenia s nedostatočnými kompenzáciami, ktoré viedli, viac než bolo nevyhnutné, k strate zamestnania u tisícov ľudí a krachu firiem; je pochopiteľné, že niektoré z nich sa budú domáhať odškodnenia súdnou cestou, čím (nie ich vinou) vzniknú ďalšie škody štátu
  • nedokázala zaviesť jednotný a presný systém informácií (obrovské nezrovnalosti boli už len v údaji o počte pozitívnych), a pandémiu po celý rok 2020 riešila celoplošne, bez presného cielenia opatrení na konkrétne ohniská epidémie, takže plošnými celoštátnymi opatreniami tým viac zbytočne poškodila ekonomiku
  • nezmyselným a protiústavným plošným testovaním znásilnila obyvateľstvo, premrhala obrovské finančné prostriedky, vyčerpala zdravotníkov aj samosprávy, a v dôsledku možno ešte aj nepriamo podporila šírenie infekcie v miestach masových testov
  • prakticky do konca roku 2020 trestuhodne ignorovala lacné a účinné opatrenia prevencie a liečby, založené na účinných dávkach vitamínov C a D, o ktorých sa odborné publikácie objavovali už na jar a v lete, neuskutočnila suplementačnú kampaň ani len u zraniteľných skupín (napr. dôchodcov), a nezaviedla tieto poznatky do štandardnej preventívnej a liečebnej praxe, čím je spoluzodpovedná za katastrofálnu úmrtnosť
  • ani sa len nepokúsila urobiť osvetovú a zdravotnú kampaň proti obezite, ktorá je závažným rizikovým faktorom COVID-19
  • neprevzala do praxe publikované liečebné protokoly I-MASK+ a MATH+, dokonca ani úspešný protokol VÚSCh Košice, pričom ambulantných pacientov v domácej liečbe prakticky nechávala bez účinnej liečby, čím pochopiteľne mnohí dospeli do stavu, kedy bola nutná hospitalizácia
  • nezabezpečila včas ani v dostatočnom množstve liek ivermektín, a to ani v čase, kedy už bolo zverejnených mnoho štúdií o jeho účinnosti, ba naopak, ŠÚKL prostredníctvom colnej polície zastavoval zásielky zo zahraničia a tak sa k lieku nedostávali ani ľudia, ktorí si ho zohnali sami na vlastné náklady a vlastné riziko.

Veríme, že tieto veci ešte budú spoľahlivo vyšetrené a prípadné previnenia spravodlivo súdené. Dnes však vyjadrujeme zhnusenie nad tým, ako lacno sa pokúšajú dôsledky svojho babráctva (nechceme radšej uvažovať možnosť zlého úmyslu) zvaliť na „nezaočkovanosť“. Titul by mal po správnosti znieť: „Náklady na Matovičovu vládu 1 a 2 sú extrémne vysoké“.

Zároveň v poslednej vete vidíme nový signál apartheidu, keďže sa sľubuje uvoľňovať opatrenia „pre zaočkovanú populáciu“, napriek tomu, že z hľadiska šírenia ochorenia môžu byť na tom zaočkovaní rovnako ako nezaočkovaní.