Klamstvo Borisa Klempu o najbezpečnejších vakcínach v reklamnom spoteReklamný spot Ministerstva zdravotníctva „Maštalír vie povedať slovo neviem“ z 13.5.2021 na očkovanie proti COVID-19 zachytáva RNDr. Borisa Klempu, DrSc, ako hovorí: „Tu za mnou sú podobné mrazničky, v akých sú uložené aj vakcíny. Sú to tie najúčinnejšie a najbezpečnejšie vakcíny, aké ľudstvo kedy malo. Dajte sa zaočkovať. … Očkovanie je jediné správne riešenie“

Aké sú fakty?

V týždennom hlásení ŠÚKL z dňa 7.5.2021 bolo ohlásených 4196 podozrení na nežiaduce účinky COVID vakcín, z toho 244 závažných. Pre porovnanie, v roku 2019 bolo ohlásených k vakcínam celkovo 87 hlásení, z toho 16 závažných. Znamená to, že COVID vakcíny majú za 4 mesiace hlásených 48-krát viac podozrení na nežiaduce účinky, a 15-krát viac vážnych, než všetky ostatné vakcíny dohromady za celý rok 2019.

Podobne vyzerá situácia v európskej databáze Eudravigilance, aj americkej VAERS.

Podotýkame, že vakcíny sú len podmienečne schválené na núdzové použitie a nemajú ešte ukončenú 3. etapu klinických skúšok, takže ich bezpečnostný profil nie je zatiaľ plne známy. Pokiaľ ide o účinnosť, nevieme zatiaľ, či účinok COVID vakcín trvá aspoň rok; v rutinnom používaní sú pritom aj vakcíny s účinnosťou niekoľko rokov až desaťročí.

Hovoriť za týchto okolností o „najúčinnejších a najbezpečnejších vakcínach aké kedy ľudstvo malo“ považujeme za nehorázne klamstvo.