MUDr. Andrej Janco (predseda SLÚŠ) – naliehavé upozornenie vláde SRMUDr. Andrej Janco, predseda Slovenskej lekárskej únie špecialistov, zverejnil na Silvestra 31.12.2020 naliehavé upozornenie vláde SR.

Uviedol v ňom, že nitrianska nemocnica telefonovala ambulantným špecialistom aby prišli pomáhať do zelenej zóny COVID-19, pričom mali zanechať svoje ambulancie a pacientov, pričom však nemocniční lekári mali pokyn vyčerpať dovolenky do konca roka lebo prenesené dovolenky im nemocnica nepreplatí.

Ďalej uviedol, že v súčasnosti ešte nie je zákonný stav, aby boli lekári nútení k takémuto kroku proti svojej vôli, ale obáva sa, že k tomu dôjde; ambulantní lekári sú od začiatku v prvej línii, avšak zarábajú si na živobytie prácou, a ak budú namiesto toho musieť vypomáhať v nemocniciach, zhorší sa nielen krátkodobo zdravotná starostlivosť o ich pacientov, ale hrozí kolaps – „Máme za to, že jediné o čo ide, je vyradiť nás natrvalo zo systému na objednávku tých, ktorým prekážame – oligarchov vlastniacich veľké zdravotnícke zariadenia“ uviedol MUDr. Janco.

MUDr. Janco vyčíta mnohé vážne chyby ministerstva zdravotníctva a vlády v širšom zmysle. Už neexistujú iné choroby ako COVID? Pýta sa, prečo nie sú na výpomoc volaní lekári zo súkromných veľkokapitálových zariadení, lekárskych inštitútov, ústavov, farmafiriem, ministerstva zdravotníctva, lekárskych fakúlt?