Ministerstvo zdravotníctva klame o COVID vakcínachNa stránke ministerstva zdravotníctva slovenskoproticovidu.sk v sekcii Všetko o očkovaníBezpečnosť a účinnosť sa nachádza otázka „Prečo je očkovanie najlepšia cesta ako sa zbaviť COVIDU-19“?

Pod ňou sa píše: „Očkovanie proti ochoreniu COVID–19 predstavuje nielen ochranu jednotlivca, ktorý je zaočkovaný, ale aj kolektívnu ochranu komunity a celej spoločnosti. Keď je človek zaočkovaný, je menej pravdepodobné, že by mohol preniesť infekčnú chorobu na iné osoby. To znamená, že očkovanie môže pomôcť chrániť tých, ktorí sami nemôžu byť očkovaní.

Zaočkovanie zabezpečí ochranu ľudí pred ochorením a zabráni šíreniu nákazy v populácii, čo povedie k minimalizácii počtu úmrtí, minimalizácii preťaženia akútnych a intenzívnych lôžok v zdravotníckych zariadeniach, ochrane zdravotníckych pracovníkov, rizikových skupín a postupnému návratu do života bez obmedzení.

V dokumentácii vakcín proti COVID-19 v revízii 6/2021 sa pritom stále píše:

„Vplyv očkovania očkovacou látkou Comirnaty na šírenie vírusu SARS-CoV-2 v komunite zatiaľ nie je známy. Tiež nie je zatiaľ známe, do akej miery môžu zaočkované osoby naďalej prenášať a šíriť vírus.“

Ak teda porovnáme oficiálne údaje o vakcínach a tvrdenie ministerstva, vyplýva z toho, že ministerstvo drzo klame; ako môže vedome sľubovať také účinky vakcíny, ktoré nie sú dostatočne preukázané a oficiálne uznané Európskou liekovou agentúrou ani ŠÚKL?


Ďalšie zavádzanie sa nachádza pod ďalším nadpisom „Ako funguje kolektívna imunita?

„Kým individuálna imunita voči vírusu chráni jednotlivca, kolektívna bráni ďalšiemu šíreniu možnej infekcie a je prevenciou pred epidémiami či pandémiami. Individuálnu imunitu získate prekonaním konkrétneho ochorenia či očkovaním.

Kolektívna imunita závisí na miliónoch zodpovedných rozhodnutí jednotlivcov. V závislosti od počtu očkovaných sa šírenie ochorenia spomaľuje a dlhodobým zaočkovaním väčšiny populácie je možné dosiahnuť trvalú kolektívnu imunitu.“

Ministerstvo tu vytvára dojem, ako keby prekonaním ochorenia sa dosahovala len individuálna imunita, a na posilňovanie kolektívnej imunity bolo potrebné očkovanie. Pritom doterajšie výskumy naznačujú skôr opak – že prekonaním ochorenia vzniká dlhodobá imunita, ktorá môže dlhodobo znižovať aj šírenie ochorenia, kým u očkovania je to zatiaľ veľmi otázne.