Kto ešte verí, že vláde ide o naše zdravie?My nie.

Nová sada „opatrení“ totiž opäť popiera logiku a v podstate len pritvrdzuje šikanu a segregáciu všetkých, ktorí nepodstúpili génový experiment („očkovanie“) proti COVID-19.

Dokonca, prirodzená imunita po prekonaní ochorenia po novom platí už len 90 dní, kým experimentálna génové terapia až 9 mesiacov. Toto je v totálnom rozpore s rastúcim počtom štúdií, ktoré preukázali, že prirodzená imunita po prekonaní ochorenia je podstatne trvanlivejšia a spoľahlivejšia než odozva po génovom experimente („očkovaní“).

Perličky ako návrat k respirátorom v exteriéri sú už len detail, dokresľujúci túto haldu nezmyslov.