JP Sears: Ako CDC prikazujeZnámy komik JP Sears vo svojom videu satiricky ukazuje činnosť CDC – americkej vládnej agentúry ktorá riadi očkovací program a rozhoduje o „povinnom“ očkovaní.