Inšpektorát práce: zamestnávateľ nie je oprávnený zisťovať, či je zamestnanec očkovaný

Ostatné vakcíny

V rámci riešenia diskriminačného inzerátu, Národný inšpektorát práce vydal stanovisko, podľa ktorého zamestnávateľ nie je zákonne oprávnený zisťovať zaočkovanosť zamestnanca.

„Zamestnávateľ je oprávnený vyžadovať iba dokument o posúdení zdravotného stavu zamestnanca vo vzťahu k práci a interpretáciu jeho výsledku lekárom v zmysle zdravotne spôsobilý alebo zdravotne nespôsobilý na výkon posudzovaných pracovných činností.”