Imunológ Svoboda: Tlačiť na očkovanie všetkých je nezmyselZakladateľ českej imunológie Jaroslav Svoboda už od jesene 2020 apeloval na českú vládu, aby sa sústredila na ochranu zraniteľných na základe veku a zdravotného stavu. Odmietal dusenie celej spoločnosti nezmyselnými plošnými opatreniami. Zdôrazňoval potrebu včasnej cielenej liečby.

V týchto smeroch vláda, pod vedením jej dvorných odborníkov, totálne zlyhala.

V rozhovore pre Denník Štandard uviedol, že napriek tomu, že v súčasnosti sú dostupné účinnejšie prostriedky na liečbu, stále je tu len tlak na plošné očkovanie, čo považuje za nielen nezmyselné, ale dokonca nebezpečné.

Zdôraznil spoľahlivosť prirodzenej imunity: „Zdá sa, že prirodzená bunková imunita tých, ktorí sa s covidom stretli, naozaj drží. Tá protilátková, samozrejme, klesá. Z toho sú ľudia vydesení. Že už nemajú protilátky. Lenže v organizme vznikajú pamäťové B-lymfocyty a T-lymfocyty.“

Vláda stále tlačí na očkovanie aj ľudí, ktorí infekciu už prekonali. Tí však vakcínu pravdepodobne vôbec nepotrebujú.