Hlavný hygienik stále nevie preukázať účinnosť a bezpečnosť rúšokKeď sme sa pred rokom obrátili na Úrad verejného zdravotníctva so žiadosťou o informáciu ohľadom účinnosti a bezpečnosti rúšok, dozvedeli sme sa, že ÚVZ o tom nemá žiadne recenzované štúdie a riadi sa výlučne odporúčaniami konzília odborníkov.

Teraz sa Branislav Čech opýtal na podobné informácie a dopadlo to ešte pitoresknejšie. Úrad verejného zdravotníctva totiž opäť nevedel na otázky účinnosti a bezpečnosti odpovedať, a posunul infožiadosť na vybavenie Úradu pre normalizáciu a metrológiu, ktorý však sa k téme vyjadriť nevie. Navyše poznamenal, že šál ani šatka nie sú „určenými výrobkami“ a teda vôbec nie sú v pôsobnosti úradu.

Inými slovami, vôbec nejde o ochranné pomôcky, hoci ich tak ÚVZ prezentuje keď všetkým ľuďom nanucuje ich používanie. Škodlivosť ich plošného a dlhodobého nosenia už začína byť odbornej verejnosti známa.