Gerald Hauser: Šéfka Európskej liekovej agentúry bola predtým dlhoročnou farmalobistkouRakúsky poslanec Gerald Hauser zverejnil rozhorčené stanovisko v ktorom kritizuje Európsku liekovú agentúru (EMA). Jej šéfka Emer Cooke totiž podľa neho prakticky celý svoj doterajší pracovný život – od roku 1985 – venovala službám farmaceutickému priemyslu. Teraz zodpovedá za schvaľovanie a kontrolu liekov a vakcín od tých istých firiem. Rozpočet EMA za rok 2020 pozostával na 91% z poplatkov od farmaceutických firiem. Poslanec Hauser to považuje za konflikty záujmov.

Podľa dávnejšie medializovaných informácií, EMA bola pod politickým tlakom keď schvaľovala prvú COVID vakcínu firmy Pfizer.

EMA tiež 22.3.2021 vydala zamietavé stanovisko k používaniu lacného lieku Ivermektín na liečbu COVID-19, napriek priaznivej metaanalýze. Dostupné dôkazy podľa EMA vraj nepodporujú jeho použitie.

Naproti tomu 25.6.2020 EMA schválila liek Remdesivir pre hospitalizovaných pacientov, vďaka čomu EÚ nakúpila 500000 dávok za miliardu EUR (jedna dávka stojí 2000 EUR). Dostupné štúdie však už v tom čase poukazovali na neúčinnosť, pričom mal výrazné nežiaduce účinky. EK v októbri schválila nákup ďalších 500000 dávok za miliardu. O mesiac neskôr WHO vyslovene neodporučila používať Remdesivir na liečbu COVID-19.

MUDr. Juraj Mesík k tomu rozhorčene uviedol: „Len veľmi naivní ľudia môžu stanoviská EMA považovať za výraz odbornosti“. Dôsledkom politík Európskej únie a jej členských štátov je už vyše 600000 mŕtvych, čo je najhorší výsledok na svete.