Gatesove GMO moskyty budú použité v USAV Kalifornii, Floride a ďalších štátoch USA budú použité milióny GMO moskytov, ktorých vývoj firmou Oxitec financovala nadácia Billa a Melindy Gatesových. Ide o pilotný program na potlačenie prirodzených moskytov.

Občania kritizujú, že agentúra pre ochranu životného prostredia (EPA) schválila masové vypustenie geneticky modifikovaných organizmov bez toho, aby podrobila skúmaniu izolované skúšky na Floride a v Texase, a neumožnila ani verejné pripomienkovanie skúšok.

Panel nezávislých odborníkov vyhlásil, že EPA nevzala do úvahy možnosť nepredvídaných následkov, a že GMO moskyty môžu predstavovať významné nebezpečie pre ekosystém aj pre ľudí.