FLCCC kritizuje používanie Remdesiviru v nemocniciachPodľa stanoviska FLCCC, Remdesivir zarobil v roku 2021 viac, než akýkoľvek iný liek na akékoľvek ochorenie, napriek jeho neúčinnosti. Zisk výrobcu, firmy Gilead, dosiahol 5 miliárd USD.

Dr. Pierre Kory k tomu uviedol: „Napriek pôvodným náznakom, že Remdesivir by mohol mierne skrátiť čas liečby, WHO urobila veľkú analýzu ktorá zistila, že má malý alebo žiadny účinok u hospitalizovaných pacientov s COVID-19, podľa ukazovateľov celkovej úmrtnosti, začiatku ventilácie, a trvania hospitalizácie. Neprekvapuje, že WHO od novembra 2020 neodporúča túto liečbu.

V najhoršom prípade je Remdesivir až škodlivý. Následná analýza bezpečnostnej databázy zistila, že pravdepodobne spôsobil zlyhanie obličiek, a pri analýze iba nezávislých štúdií (ktoré neplatila farmaceutická firma), je tu jasný štatistický trend poškodenia. WHO tiež varuje, že tento liek sa môže spájať so zvýšeným hlásením problémov s pečeňou.“

Podľa FLCCC je farmaceutický systém vadný – vedie k rapídnemu schváleniu a používaniu drahých, neúčinných a škodlivých liekov, a k ignorovaniu lacných a účinných liekov.