Európsky imunizačný týždeň 2021 a staronová dávka očkovacej propagandyPri príležitosti Európskeho imunizačného týždňa sa zosilnila propaganda, ktorej šíriteľom je aj Úrad verejného zdravotníctva. Výsledkom a príkladom je o.i. článok Očkovanie pomohlo na Slovensku vyhubiť veľa chorôb.

Aby sme uviedli veci na pravú mieru, uveďme si fakty:

1. Úmrtnosť na infekčné ochorenia vo vyspelých krajinách prevažne ustúpila v desaťročiach PRED zavedením plošného očkovania. Hovoria o tom oficiálne štatistiky.

2. Novorodenecký tetanus sa podarilo v celom vyspelom svete a dokonca aj v Číne vykynožiť zavedením základnej pôrodníckej hygieny. Očkovanie s tým nemá nič spoločné.

3. Kolektívna imunita = kolektívna povera. Väčšina povinných vakcín principiálne nemôže vytvoriť kolektívnu imunitu, pretože nedokážu zabrániť šíreniu ochorenia z očkovanej osoby. Okrem toho, zaočkovanosť populácie je príliš nízka – plne zaočkovaných je len 10% obyvateľov, pretože očkovací program sa stále rozširuje a dospelí neboli v tomto rozsahu očkovaní. Polovica obyvateľov je zaočkovaná iba proti polovici chorôb v dnešnom očkovacom programe.

4. „Vplyv očkovania očkovacou látkou Comirnaty na šírenie vírusu SARS-CoV-2 v komunite zatiaľ nie je známy. Tiež nie je zatiaľ známe, do akej miery môžu zaočkované osoby naďalej prenášať a šíriť vírus.“