EMA: vakcína AstraZeneca je bezpečná (ale zriedkavé následky nevieme vylúčiť)

Nežiaduce účinky | Ostatné vakcíny

Európska lieková agentúra (EMA) vyhlásila, že COVID vakcína AstraZeneca je bezpečná. „Výbor dospel k jasnému vedeckému záveru: ide o bezpečnú a účinnú vakcínu,“ uviedla na tlačovej konferencii riaditeľka EMA Emer Cooková.

„Pozitíva vakcíny prevažujú nad rizikami. Vylučujeme spojitosť tromboembolických prípadov s jej podaním.“

Cookeová doplnila, že EMA „nemôže stopercentne vylúčiť súvislosť“ medzi zriedkavými prípadmi krvných zrazenín a vakcínami. Experti podľa nej odporúčajú zvyšovať povedomie lekárov a príjemcov o možných rizikách. EMA odporučila doplniť príbalový leták, aby zdravotnícki pracovníci a pacienti vedeli o takýchto vzácne sa vyskytujúcich krvných zrazeninách.

Niektoré krajiny, napr. Nemecko a Španielsko oznámili obnovenie očkovania, niektoré však ešte počkajú, napríklad Nórsko, Švédsko a Dánsko – idú preskúmať závery EMA. Fínsko sa rozhodlo ako posledné pozastaviť očkovanie, a to napriek vyhláseniu EMA – chce počkať, kým nebude k dispozícii viac informácií.