EMA schválila tretiu dávku COVID preparátu Pfizer pre deti od 12 rokovEurópska lieková agentúra schválila tretiu dávku experimentálneho génového preparátu proti COVID-19 pre deti vo veku od 12 rokov „tam, kde je to vhodné“.

„Výbor usúdil, že dostupné dôkazy sú dostatočné na to, aby dospel k záveru, že imunitná odpoveď na posilňovaciu dávku u dospievajúcich bude prinajmenšom rovnaká ako u dospelých“