Dr. Piják: Dvojaký meter, resp. hrubé porušovanie zásad EBM v odporúčaniach manažmentu COVID-19MUDr. Michal Piják poukázal na to, ako regulačné úrady používajú dvojaký meter v odporúčaniach ohľadom liečby. Kým kombináciu dexametazónu a remdesiviru odporúčajú, čisto na základe teoretických dôvodov, hoci nie je klinická štúdia preukazujúca bezpečnosť a účinnosť takejto kombinácie, liečbu ivermektínom neodporúčajú, hoci existuje vyše 100 klinických štúdií, a mnohé preukázali jeho účinnosť.

Ako potom pri neúplných klinických údajoch mohli odporučiť plošné očkovanie experimentálnymi vakcínami?