Dr. Palkovič o vyhodnocovaní úmrtí po očkovaní a po COVIDe

Nežiaduce účinky

MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD., MHA, MPH, riaditeľ Sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou poskytol rozhovor, v ktorom objasnil spôsob vyhodnocovania podozrivých úmrtí po očkovaní.

Dosiaľ pitvali 54 očkovaných pacientov, ktorí zomreli. Pritom medializované sú len dve úmrtia v súvislosti s očkovaním.

„-Ako sa vo všeobecnosti vyhodnocuje úmrtie v dôsledku očkovania?

-Potvrdili sme dve úmrtia s možným súvisom s očkovaním… to je rozdiel. Museli by dostať anafylaktický šok, alebo dramatickú reakciu, priekaznú. Inak je to možný súvis.“

Čiže mediálna hláška „pitva nepreukázala súvis“ znamená, že súvis nebol natoľko do očí bijúci alebo ho nebolo možné súčasnými metódami, na základe súčasných znalostí preukázať.

Vo iných prípadoch, kde je podozrenie, sa odovzdáva dokumentácia na ŠÚKL a oni, nie súdny lekár rozhodnú, ako to uzavrú.

„-Máte nejaký protokol ako hodnotiť súvis s očkovaním?

-Toto robí ŠUKL. Sú tam guidelines. My ich rozhodovacie guidelines nemáme, to má ŠUKL.“

Dr. Palkovič ďalej hovoril o spôsobe hodnotenia úmrtia na COVID.