Dr. Lipták: AntivakcinátoriMUDr. Peter Lipták polemizuje o pojme „antivakcinátor„, nálepke, ktorú mu médiá hlavného prúdu prišívajú napriek tomu, že je dlhoročný podporovateľ očkovania (s ktorým sa aj členovia nášho občianske združenie neraz dostalo do sporu).

Poukazuje na zlé výsledky liečby na Slovensku, ako aj na neúčinnosť očkovania proti COVID-19, veľký rozsah nežiaducich účinkov a potrebu častého preočkovania.

Presadzovateľov nanucovania takýchto vakcín považuje za najväčších antivakcinátorov.