Dr. Delepine: Stúpa krátko po očkovaní náchylnosť na COVID-19?

Nežiaduce účinky | Ostatné vakcíny

Dr. Gerard Delepine zverejnil vo francúzskych novinách France Soir úvahu, v ktorej poukazuje na prudký nárast chorobnosti a úmrtnosti na COVID-19 po zavedení očkovania vakcínou firmy Pfizer v niektorých krajinách podľa údajov WHO.

Cituje príklad Izraela, kde uvádza zvýšenie z 1886 prípadov a 18 úmrtí (21.12.2020) na 8094 prípadov a 53 úmrtí (10.1.2021). Vo Veľkej Británii zase uvádza zvýšenie z 14898 prípadov a 414 úmrtí (4.12.2020) na 68063 prípadov a 1564 úmrtí (14.1.2021).

Naproti tomu vo Francúzsku, kde sa v tom čase nezaviedlo masívne očkovanie, bol vývoj stabilný.

Dr. Gerard Delepine sa nepovažuje za zástancu ani odporcu očkovania, ale myslí si, že COVID vakcíny boli uvedené na trh predčasne a poukazuje na príklady z minulosti, kde vakcíny mali spôsobovať zhoršenie (hepatitída B, HPV, Dengue).