Dánsko, Nórsko, Rakúsko a ďalšie štáty pozastavili očkovanie COVID vakcínou firmy AstraZeneca

Nežiaduce účinky | Ostatné vakcíny

Viaceré európske krajiny pozastavili očkovanie COVID vakcínou firmy AstraZeneca. Dôvodom sú zvláštne prípady úmrtia alebo ohrození života poruchami zrážanlivosti krvi, najčastejšie trombózou.

Dánsko, Nórsko, Island úplne pozastavili rozbeh očkovania vakcínou AstraZeneca. Rakúsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Rumunsko pozastavili len konkrétne výrobné dávky vakcíny, prevažne tú, ktorá sa spájala s medializovaným prípadom úmrtia zdravotnej sestry v Rakúsku (ABV5300) ktorá sa nachádza v 17-tich krajinách. Taliansko pozastavilo dávku ABV2856, ktorou bola pred smrťou očkovaná aj slovenská 38-ročná učiteľka.

Krajiny urobili tento krok z princípu opatrnosti a čakajú, aké ďalšie údaje sa objavia a ako sa vyhodnotia tieto podozrivé udalosti.

AstraZeneca vyhlásila, že bezpečnosť vakcíny bola dôkladne študovaná v klinických skúškach a že regulátori majú prísne bezpečnostné štandardy pre schvaľovanie. Faktom však je, že tretia fáza klinických skúšok ešte len prebieha a vakcína, tak ako aj ostatné COVID vakcíny, bola len podmienečne schválená z dôvodu pandémie, čo znamená, že bezpečnostné údaje sa stále zbierajú a vyhodnocujú.

Európska lieková agentúra (EMA) už sa vyjadrila k úmrtiu rakúskej zdravotnej sestry a ďalšiemu vážnemu nežiaducemu účinku (tiež trombóze) u jej kolegyne – EMA „nemá indikáciu že vakcína spôsobila tieto okolnosti“. Treba však poznamenať, že EMA vychádza najmä z počtu ohlásených reakcií v porovnaní s výskytom udalostí v celkovej populácii. Keďže však väčšina nežiaducich účinkov nebýva ohlásená, je otázne, kedy a či vôbec by EMA dokázala odhaliť súvislosť aj v prípade, že by skutočne existovala. Pacient (alebo pozostalí) si častokrát nedajú udalosť (napr. infarkt, porážku, pľúcnu embóliu apod) do súvisu s očkovaním a neohlásia ju.

Niektoré krajiny preverujú výrobnú kvalitu predmetných výrobných šarží vakcíny. Avšak nie je pravdepodobné, že by narazili na nejaký problém. Je možné aj to, že by vakcína spôsobovala trombózu nejakým jej vlastným mechanizmom, napríklad ak by Spike-proteíny podporovali vznik zrazenín, tak ako sa to predpokladá aj u samotného korónavírusu SARS-CoV-2. V takom prípade by tento následok mohli vyvolávať aj vakcíny z výrobnej dávky vysokej produkčnej kvality.

Aktualizácia: K pozastaveniu sa pridalo aj Nemecko a Holandsko.