COVID vakcína firmy Pfizer a prípady myokarditídy

Nežiaduce účinky | Ostatné vakcíny

Doteraz bolo v Izraeli hlásených 62 prípadov, kedy po očkovaní vakcínou firmy Pfizer nastal zápal srdcového svalu (myokarditída), z toho 56 prípadov nastalo po druhej dávke vakcíny a väčšina u ľudí mladších ako 30 rokov. Vďaka promptnej hospitalizácii a liečbe väčšina pacientov prežila, dvaja zomreli (o 22-ročnej Izraelčanke sme už informovali). Ďalších 14 prípadov bolo hlásených v USA.

Firma Pfizer uviedla, že z iných krajín nemá takéto hlásenia a že preveruje údaje.

Vrchní predstavitelia ministerstva zdravotníctva Izraela a ich vedúci Prof. Dror Mevorach v správe uviedli, že dôvodom, prečo správy z iných častí sveta nie sú známe, môže byť relatívne malý počet podaných dávok u mladých ľudí v ostatných krajinách. Predbežne sa zdá, že výskyt ochorenia je u očkovaných mierne vyšší než u bežnej populácie, čo by naznačovalo možnú súvislosť. Ďalšou indíciou je fakt, že kým celkový hlásený výskyt ochorenia je u očkovaných 1 zo 100000, u mladých ľudí vo veku 16-30 rokov je to až 1 z 20000. Ministerstvo presadzuje pokračovanie očkovania, avšak je tu obava, že by sa mohli „rovnaké výsledky“ objaviť u detí vo veku 12-15 rokov, ktoré sa vláda čoskoro chystá očkovať.

Prípady myokarditídy sa objavili aj u ľudí, ktorí mali COVID. To by mohlo naznačovať nejaký spoločný imunopatologický mechanizmus.

Zaočkovaných je už 5 miliónov obyvateľov dvoma dávkami vakcíny, čo je 54 %, a takmer 58 % dostalo aspoň jednu dávku.