Chrípková vakcína znižuje imunitu na korónavírus?

Nežiaduce účinky | Ostatné vakcíny

Nová štúdia porovnávala výskyt ochorení dýchacích ciest u očkovaných proti chrípke a neočkovaných. Štúdia zistila, že očkovanie proti chrípke signifikantne interferuje s imunitou práve voči koronavírusom a metapneumovírusom. Inými slovami, napriek tomu, čo bežne počúvame o vhodnosti očkovania proti chrípke v tejto situácii, výsledky štúdie môžeme pochopiť tak, že očkovanie by síce mohlo človeka urobiť menej vnímavým voči chrípkovému vírusu, ale zase zraniteľnejším voči koronavírusu. Prínos očkovania proti chrípke je teda v súčasnej situácii diskutabilný. Treba tiež podotknúť, že štúdia sa vykonala prevažne na mladých zdravých vojakoch; ako by asi dopadla u dôchodcov, ktorí sú najčastejšími príjemcami chrípkovej vakcíny?