Česká republika – odškodňovanie

Nežiaduce účinky | Povinné očkovanie

Česká republika schválila zákon o odškodňovaní následkov očkovania a vyčlenila na tento účel 100mil Čk (cca 4mil EUR). Kritici sú skeptickí v tom, koľko poškodených sa reálne domôže nejakého odškodnenia, keďže dokazovanie je veľmi zložité až nemožné (medicína pre niektoré typy poškodení zatiaľ ani nemá vypracované oficiálne uznané patomechanizmy).