Nevedia či klamú? Baťová a Sabaka zapierajú karcinogén vo vakcínach

Ostatné vakcíny | Povinné vakcíny

V relácii Na telo plus (TV Markíza) 25.5.2021 cca od minúty 15:30 Z. Baťová, šéfka ŠÚKL, povedala: „V žiadnom prípade nemôže byť vo vakcíne žiadna karcinogénna látka“.

P. Sabaka dodal: „V žiadnom schválenom lieku, ktorý bol teda preverený a schválený, okrem nejakých chemoterapeutík a takéto veci, u ktorých sa to nedá vylúčiť, nie je žiadny karcinogén. Práve preto je to schvaľovanie a preto je to prešetrovanie, čiže je to proste hlúposť, je to hoax.“

Otázka síce bola na údajný karcinogén SM-102 v COVID vakcínach, avšak tieto výroky sú zjavne všeobecné a zahŕňajú všetky vakcíny.

Pozrime sa teda do príbalového letáku najpoužívanejšej vakcíny u detí Infanrix Hexa – uvádza sa v ňom, že vakcína môže obsahovať „stopové množstvá“ formaldehydu.

Podľa stupnice IARC je formaldehyd pravdepodobný karcinogén triedy 2A (u ľudí je zatiaľ nedostatok údajov, ale inhalačné testy preukázali karcinogenitu u zvierat).

Okrem iného, v tejto príšernej relácii hostia ešte propagovali masové očkovanie detí experimentálnymi vakcínami proti COVID-19, a to, ako ináč, v duchu nepodloženej domnienky o kolektívnej imunite. Vraj preto, lebo nie je ochota očkovania u dospelých, čo je skutočne nehorázne podsúvanie. Čaká sa už len na núdzové schválenie Európskou liekovou agentúrou. J. Hodosy priznal, že nevieme aká je „potrebná“ zaočkovanosť populácie a (21:00) ťahal z klobúka čísla: „možno 70, možno 80, možno 90 percent“. P. Sabaka oznámil, že sú potrebné aspoň 3 dávky vakcíny a na jeseň môžu očkovaní očakávať ďalšie preočkovanie.

Tiež dal (23:30) za príklad Veľkú Britániu, kde sa vírus šíri napriek 70% zaočkovanosti (a môžu za to samozrejme neočkovaní). Asi by nás to malo motivovať k ešte väčšej zaočkovanosti v duchu známeho hesla „keď očkovanie nefunguje, treba očkovať viac„.