Austrália: ďalšia úroveň fašistickej perzekúcie neočkovanýchAustrálske Severné teritórium zaviedlo ešte šialenejšie fašistické obmedzenia pre neočkovaných vo veku od 16 rokov, a to na základe len 256 „prípadov“ čiže pozitívnych testov COVID-19 (pričom režim zásadne neuvádza, koľko z týchto „prípadov“ bolo u očkovaných) na cca štvrť milióna obyvateľov.

Občania, ktorí nie sú plne očkovaní, budú môcť opustiť domov len z dôvodu zdravotnej starostlivosti, nákupu životných potrieb, a starostlivosti o odkázaných členov rodiny, a to v najbližšej lokalite alebo nanajvýš do 30km od miesta bydliska. Z žiadnych iných dôvodov nesmú opustiť domov – nesmú ísť ani do práce, ani do školy.

Odsúdení zločinci, na rozdiel od neočkovaných, majú nárok aspoň na hodinovú zdravotnú vychádzku denne.

Pre režim je nepodstatné, že očkovaní môžu rovnako prenášať nákazu, čiže zdravie zjavne nie je dôvodom opatrení. Zdá sa, že režimu ide o totálne zlomenie obyvateľstva, o absolútnu poslušnosť otrokov a ich podriadenie sa vlastnými telami.

Zakázať ľuďom pracovať znamená v podstate ekonomickú formu genocídy – bez príjmu ľudia stratia bývanie, stravu, a nakoniec pravdepodobne skončia v covidových koncentračných táboroch, pretože na ulici ostať nemôžu (nesmú).

Plne očkovaní a tým dočasne „slobodní“ občania sa budú musieť preukazovať novým elektronickým pasom; vitajte v elektronickom koncentračnom tábore. Láskavý dozorca premiér Gunner hovorí: „Chceme aby ste na pive boli v takom bezpečí ako je možné.“

 

Podľa článku II Konvencie o prevencii a treste za zločin genocídy:

Genocídu znamená ktorýkoľvek z nasledujúcich činov spáchaných s cieľom zničiť, celkom alebo z časti, národnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu:

a, Zabíjanie členov skupiny;

b, Spôsobovanie závažných škôd na tele alebo na duši členom skupiny;

c, Zámerné vytváranie takých životných podmienok členom skupiny, ktoré majú viesť k jej fyzickému zničeniu, z časti alebo celkom;

d, Zavádzanie opatrení s cieľom predísť pôrodnosti v skupine;

e, Nútený presun detí skupiny do inej skupiny.“