Ajhľa, Slovensko má cisára MikasaParlament 14.10.2020 schválil v zrýchlenom režime totalitnú novelu zákona č.355/2007 o „ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia“, ktorý len v pondelok 12.10, bez pripomienkovania a potichu, schválila vláda. Prezidentka ho takisto expresne podpísala, iba „niektoré časti“ dá preskúmať Ústavným súdom. A po doterajších skúsenostiach už nečakáme, že by Ústavný súd obhájil ústavnosť a základné ľudské práva a slobody.

Zdá sa, že najvyšším výkonným ústavným činiteľom SR sa práve stal hlavný hygienik Ján Mikas ktorý bude určovať osudy ľudí prostredníctvom akýchsi dekrétov, ktoré sa pracovne budú volať „vyhlášky“. Je tu však malý detail – kým v slovenskom právnom systéme vyhlášky prechádzajú najprv medzirezortným pripomienkovaním, do ktorého sa môže zapojiť aj verejnosť, a schvaľuje ich vláda hlasovaním na svojom zasadnutí, dekréty hlavného hygienika sa nebudú pripomienkovať, ani schvaľovať, ale rovno sa zverejnia vo vládnom vestníku ako platné vyhlášky.

To znamená, že výkonná moc hlavného hygienika nepodlieha ani vláde, ani premiérovi.

A aby sa hlavný hygienik nebál konať, zákon sa snaží zbaviť občanov možnosti domáhať sa odškodnenia za škody spôsobené dekrétmi nášho nového cisára, pardón, hlavného hygienika.

Čo môže podľa tohto protiústavného zákona s vami hlavný hygienik urobiť?

-De facto vás bez súdu uväzniť (hovorí sa tomu nariadený transport a nútená izolácia, a stačí na to PODOZRENIE na prenosné ochorenie)

-Zničiť vám živobytie (o.i. zakázať ľuďom vstup do vášho podniku alebo jeho časti)

-Nútiť vás aby ste sa pri vstupe do prevádzok registrovali, zbierať o vás údaje a sledovať tak váš pohyb (v mene „epidemiologického zisťovania“)

-Nútiť vás používať ochranné pomôcky (zákon nijako neobmedzuje, čo všetko to môže byť)

-Nútiť vás k „profylaxii“ (pod tento pojem sa tiež skryje čokoľvek)

-A čokoľvek iné čo si zmyslí („ďalšie nevyhnutné opatrenia na ochranu verejného zdravia, ktorými môže zakázať alebo nariadiť ďalšie činnosti v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas“)

Na dodržiavanie dekrétov jeho veličenstva bude dohliadať polícia.

 

Hlavný hygienik nemusí nikomu nič vysvetľovať ani zdôvodňovať – tak ako ani nezdôvodnil, prečo sa zatvárajú tie typy prevádzok v ktorých sa takmer nikto nenakazil, alebo či je dlhodobé nosenie rúšok bezpečné pre ľudí s chronickými dýchacími problémami, alebo pre deti.

A pokiaľ ide o očkovanie, to síce bolo zo zákona naoko odstránené, ale je zrejmé, že hygienici ho tam stále vidia pod všeobecným pojmom „profylaxia“. Navyše, podľa doterajších verejných vyjadrení „odborníkov a epidemiológov“ sa už dávno diskutuje o scenároch, ako vám efektívne nanútiť aj „nepovinné“ očkovanie.

Pozrite sa, kto za tento neústavný paškvil hlasoval.