900 miliónov na odškodnenia za chrípkové vakcíny

Nežiaduce účinky | Ostatné vakcíny

Robert F. Kennedy spočítal, že americký systém odškodňovania nežiaducich účinkov očkovania (NVICP) priznal len za samotné chrípkové vakcíny v tejto sezóne okolo 900 miliónov dolárov odškodného, pričom 2000 prípadov ešte nie je uzavretých. Najvýznamnejšími následkami boli Guillain-Barrého syndróm, transverzná myelitída, chronická zápalová demyelinizujúca polyneuropatia, akútna roztrúsená encefalomyelitída (ADEM) a smrť. Zdrojom pre výpočet boli oficiálne údaje z webstránky NVICP.