Očkovacia propaganda a systém plný konfliktov záujmov

Po našej piatkovej tlačovej správe, redaktori TASR kvôli očkovacej propagande asi ani nespali. Cez víkend totiž vyprodukovali rekordných 9 článkov o očkovaní.

Zaujal nás najmä článok Odborníci: O očkovaní treba hovoriť zrozumiteľne. Popri iných odborníkoch, aj pán Doherty sa v ňom vyjadril, že zvyšovanie pokút nie je správnym spôsobom „utíšenia antivaxerov“.

Nemáme nič proti menovanému odborníkovi, a asi by sme sa mali tešiť tomuto názoru, ktorý u oslovených odborníkov prevládal, avšak symbolika článku je dych vyrážajúca a situácia je dosť absurdná aj bez zvyšovania pokút. Pán Doherty totiž pracuje pre firmu GSK, dodávateľa vakcín pre povinné očkovanie slovenských detí.

Zhrňme si teda, ako funguje náš očkovací systém:

  • Vakcína je schválená na základe podkladov od jej výrobcu.
  • Schváli ju európska lieková agentúra, ktorá je financovaná prevažne z peňazí farmaceutického priemyslu.
  • O tom, ktorá vakcína sa stane povinnou, na Slovensku rozhoduje komisia, v ktorej sedia o.i. aj ľudia ktorí vykonávajú alebo v nedávnej minulosti vykonávali platenú činnosť pre niektorého výrobcu vakcín.
  • Na základe ich odporúčania Úrad verejného zdravotníctva vydá vyhlášku a po schválení vládou, štátne úrady začnú vakcínu vynucovať ako povinnú pod hrozbou pokút.
  • Ale formálne každý kto očkuje podpisuje dobrovoľný „informovaný súhlas“.
  • Zodpovednosť za následky nenesie nikto.
  • Kontraindikácie, čiže okolnosti za akých sa nemôže očkovať (a teda dá legálne vyhnúť povinnému očkovaniu), poskytuje do príbalového letáku výrobca vakcíny.
  • No a nakoniec sa človeka od výrobcu ešte opýtajú, či by zvýšenie pokút pomohlo zlepšiť zaočkovanosť.

Keby sme neboli na Slovensku, asi by sme tomu ani nemohli uveriť. K otázke zvyšovania pokút pán Doherty ešte uviedol: „U niektorých to môže umocniť nedôveru voči štátu, môžu sa tým posilniť i podozrenia, či za tým všetkým nie je farmalobby„. Nuž, pripustime, že za daných okolností, niekoho by to skutočne mohlo napadnúť.