22.11.2010 Rokovanie u hlavného hygienika

Povinné očkovanie

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania vydala správu o rokovaní s hlavným hygienikom ktoré sa uskutočnilo dňa 11.11.2010.

Iniciatíva pre uvedomenia si rizík očkovania sa zúčastnila rokovania na o povinnom očkovaní, ktoré zvolal hlavný hygienik SR a konalo sa dňa 11.11.2010 na ÚVZ SR. Okrem nového hlavného hygienika MUDr. Gabriela Šimka sa diskusie zúčastnili MUDr., RNDr. Ján Mikas, MUDr. Lančová a MUDr. Gibala zo ŠUKL.

Stanovisko našej Iniciatívy sme sformulovali do priloženého listu a očakávali sme naň reakcie. Na úvod som podstatu listu a smerovanie rokovania zhrnula do konštatovania, že podľa nás povinné očkovanie nezodpovedá úrovni demokracie na Slovensku, ani novým medicínskym poznatkom, že zlyhalo v praxi ako preventívne opatrenie na zlepšenie zdravotného stavu detí a celej populácie (lebo deti sú viac choré, než bývali), že štatisticky nie je potvrdená jeho prínosnosť a je ekonomicky nevýhodné, pričom riziká prevažujú nad benefitmi. Preto je neúnosné zo strany štátnych orgánov vyžadovať aby rodičia dávali povinne očkovať svoje deti. Zareagoval na to MUDr. Mikas, ktorý vyjadril názor, že povinné očkovanie zodpovedá úrovni demokracie, lebo ÚVZ určuje antigény. Vypočuli sme si obvyklý argument, ktorý nezodpovedá histórii výskytu chorôb a očkovania, že sa údajne očkovaním podarilo eliminovať infekčné choroby, a tvrdenia, že očkovanie nezlyhalo, negatívne reakcie sú povinne hlásené a ekonomická výhodnosť vraj prevyšuje náklady – čo zase nezodpovedá skutočnosti.

K témam z nášho listu sa vyjadrila MUDr. Lančová obligátnymi skratkami o charte práv dieťaťa (čím sa naráža na Bukureštské rokovanie UNICEFu, na ktorom sa skonštatovalo, že očkovanie je pre blaho dieťaťa a nikto, ani rodičia nemajú právo mu toto blaho uprieť) o Dohovore o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny (čím malo byť myslené, že ak ide o verejné zdravie, Dohovor sa zo strany štátu nemusí dodržiavať). Nasledoval obligátny argument o zníženom počte antigénov vo vakcínach, teda o údajne nižšom zaťažení organizmu a výrok, že sa závažné vedľajšie účinky vakcinácie určite hlásia. Avšak záťaž zo strany vakcinácie nepredstavujú len antigény, ale množstvo iných látok vo vakcínach, vrátane toxických, ktorých neustále pribúda. A na predložený materiál z Liekového rizika 2009, že sa hlási menej ako 1% vedľajších účinkov liečiv reakcia neodznela. MUDr. Lančová napriek našim dôkazom že v prípade údajnej epidémii osýpok v Bulharsku a v Európe zverejnili lož, obhajovala reakciu ÚVZ.

Potom na náš list reagoval MUDr. Gibala zo ŠUKL neakceptovateľnými argumentami, že thiomersal nie je nebezpečný, lebo sa na tom dohodli na úrovni EMEA, že je len dráždivý, keď sa dostane na kožu môže vyvolať alergickú reakciu. Ale že sa jeho používanie musí redukovať, lebo ortuť škodí životnému prostrediu a je toxická pre ryby. Argumenty zhruba v zmysle najnovšieho materiálu ŠUKL o thiomersale, ktorý má na internetovej stránke. Na výskum thiomersalu na primátoch z r. 2005, keď sa zistilo, že sa im ortuť ukladá v mozgu, preto sa tak rýchlo stratí z krvi, sme sa reakcie nedočkali.

Limity toxických látok na kg hmotnosti/deň sa v príbalových letáčikoch neuvádzajú vraj preto, lebo neexistujú a p. Gibala nevedel, že sa vo vakcínach používajú geneticky modifikované látky a fenoxyetanol – i keď obe sú v Infanrixe hexa. Pokúšal sa obhajovať vyhlásenie, ktoré sa nachádzalo na stránke ŠUKL, aby ŠUKLu nehlásili cukrovku po očkovaní, lebo cukrovka z očkovania nie je, najprv tým, že vyhlásenie už zo stránky stiahli a potom argumentami, ktoré sme neakceptovali. Spomenuli sme aj rozpor medzi príbalovým letáčikom Priorixu na Slovensku a zahraničnými letákmi, ktoré uvádzajú viac vedľajších účinkov.

Nový hlavný hygienik MUDr. Šimko podotkol, že ak by sa prestalo očkovať, hrozia ochorenia na detskú obrnu. Na to sme neskôr medzi rečou reagovali protiotázkou, a čo keď oni nevedomky spôsobujú ochorenia očkovaním. Navrhovali sme, aby zaznamenávali prípady cukrovky a ďalších chorôb aj v časovej, nielen príčinnej súvislosti. Zarážajúce bolo, že nikto z prítomných nevedel, že po zavedení povinnej vakcíny proti pneumokokom došlo k 100%  nárastu detskej cukrovky, na čo sme ich upozornili my, vychádzajúc z údajov poskytnutých inštitúciami prítomnými na rokovaní. MUDr. Mikas na číslo, že ide o vyše 200 nových prípadov detskej cukrovky ročne podotkol, že to je malé číslo, i keď objektívne výskyt cukrovky v miere relatívne prepočítaný na ročný prírastok detí 1:250 ťažko považovať za nízky výskyt.

Z nedostatku času došlo ku koncu 1,45 hod. stretnutia k slovnej prestrelke, a samozrejme, už sme nestihli na mnoho podstatných vecí reagovať. Avšak po neurčitom konci je pozitívnou správou, že sme sa dohodli na ďalších stretnutiach na špecializované témy, na ktoré vyšlú odborníkov, takže možno niečo múdrejšie z rokovania vzíde niekedy nabudúce…

Na záver treba dodať, že krátky čas po tomto rokovaní sa zmenila plne hradená vakcína proti pneumokokom Prevenar 13 (na ktorý je teraz treba doplácať) za Synflorix a bol zverejnený nový príbalový leták Priorixu, ktorý vymenováva viac kontraindikácií a viac možných vedľajčích účinkov vakcíny. Hoci ŠÚKL zverejnil aj krátky článok, v ktorom považuje za potrebné obhajovať používanie thimerosalu, veríme, že podobné rokovania môžu mať pozitívny efekt a nestrácame nádej, že postupne dôjde k odstraňovaniu vážnych nedostatkov, ktoré v otázkach povinného očkovania detí vnímame.

Iva Vranská