10.4.2018 Vakcína nebráni nákaze čierneho kašľa

Fakt, že očkovanie proti čiernemu kašľu nebráni nákaze a jeho šíreniu na ďalšie osoby, je známy už mnoho rokov. Českí vedci, ktorí sa venujú štúdiu baktérií Bordetella pertussis vydali štúdiu, v ktorej vysvetľujú ako baktérie čierneho kašľa manipulujú s imunitou, takže telo s ochorením ani len nebojuje.

Tieto nové zistenia len potvrdzujú to, čo je známe už mnoho rokov, že vakcína proti čiernemu kašľu nebráni nákaze, ani šíreniu tohto ochorenia, viď štúdia publikovaná CDC „Nákaza čiernym kašľom v jasliach medzi plne očkovanými deťmi, Izrael“ z roku 2000. V štúdii je uvedené, že iba 6% detí malo príznaky typické pre nákazu čiernym kašľom, ostatné pokašliavali týždne až mesiace a tak šírili ochorenie ďalej.
Účinnosti vakcín proti čiernemu kašľu sa venuje aj Nicola P. Klein, MD, PhD, riaditeľka Kaiser Permanente Vaccine Study Center, ktorá publikovala viaceré práce, napr. „Miznúca imunita po piatich dávkach acelulárnej vakcíny proti čiernemu kašľu u detí či novšia práca „Miznúca efektivita Tdap vakcíny (tetanus, záškrt a čierny kašeľ) u adolescentov“ z roku 2015. Je alarmujúce, že táto vakcína nezabráni ochoreniu na čierny kašeľ a protilátky proti nemu sú už 2 roky od posledného očkovania len veľmi nízke. Účinnosť vakcíny po 4 rokoch je necelých 9%!
O mnohých z týchto zistení písal aj náš člen, Peter Tuhársky v časopise Dieťa č.1, 2 a 3/2014 a knihe Hovorme o očkovaní… a nebojme sa pýtať.