Nemecko: Možno až 96 % prípadov omikronu bolo u očkovaných (aktualizácia: 78,6 %)Inštitút Roberta Kocha (hlavná hygienická agentúra v Nemecku, niečo ako ÚVZ) zverejnil koncoročnú správu. K 30.12.2021 bolo evidovaných 6788 prípadov infekcie SARS-CoV-2.Omikron, z toho u 4206 ľudí bol známy očkovací status. Z nich 4020 (95,58 %) bolo plne očkovaných, pričom z nich 1137 malo v sebe už aj tretiu dávku. Iba 186 bolo neočkovaných.

Aktualizácia z RKI z 3.1.2020: V materiáli bolo na strane 14 číslo 186 nahradené číslom 1097. To znamená, že očkovaní tvorili 78,6 % a neočkovaní 21,4 %.