Nebezpečí nadměrného očkování během vývoje mozku: vztah k poruchám autistického spektra (ASD)

11 mesiacov | 15 - 18 mesiacov | 3 mesiace | 5 mesiacov | Nežiaduce účinky | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny | Zloženie a princípy vakcín

prof. Russell L. Blaylock, M.D.

pôvodný článok The Danger of Excessive Vaccination During Brain Development: The Case for a Link to Autism Spectrum Disorders (ASD). Medical Veritas 2008;5:1727–41. doi: 10.1588/medver.2008.05.00182

do češtiny preložila MUDr. Ludmila Eleková

Na celú obrazovku