Nebezpečenstvá a neúčinnosť očkovania: dôkazy v medicínskom výskume.

11 mesiacov | 11+ rokov | 13+ rokov | 15 - 18 mesiacov | 3 mesiace | 5 mesiacov | 5+ rokov | Nežiaduce účinky | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny

Prednáška, 24. október 2007, Bratislava.

Tlačová správa z prednášok Dr. Scheibnerovej na Slovensku je zverejnená tu.

Prednáška svetovej odborníčky na riziká očkovania v Bratislave v rámci európskeho turné

Nebezpečenstvá a neúčinnosť očkovania: dôkazy v medicínskom výskume

Dr. Viera Scheibnerová

Vaccination Information Service, Turramurra NSW, Australia

24. október 17.00–20.00

Miesto konania: COOP PRODUKT SLOVENSKO, Mliekarenská 10 (6. poschodie, miestnosť 608)

Prednáška je v slovenskom jazyku.

Vstup voľný.

Je očkovanie bezpečné? Aké sú riziká očkovania detí? Je očkovanie vôbec účinné?

Dr. Scheibnerová bude prezentovať odpovede na tieto otázky v najrelevantnejšom zdroji: početných vedeckých prácach o očkovaní, ktoré boli publikované v medicínskych časopisoch a prezentované na konferenciách.

Po prednáške — 20.00–21.00 — nasleduje panelová diskusia. Mená panelistov zverejníme dodatočne.

Prednášku organizuje Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania. Viera Scheibnerová, PhD., vedkyňa základného výskumu s doktorátom v prírodných vedách, začala intenzívne študovať problematiku očkovania v momente, keď ju k nej priviedol výskum syndrómu náhleho úmrtia dojčaťa (SIDS). Očkovaniu sa začala venovať po pozoruhodnej vedeckej kariére, počas ktorej uverejnila tri knihy a okolo deväťdesiať článkov v recenzovaných vedeckých časopisoch v Austrálii a inde. Dr. Scheibnerová vykonala rozsiahlu analýzu vedeckej literatúry v oblasti očkovania (viac než 100.000 strán). Je autorkou dvoch kníh o očkovaní. Často býva pozvaná, aby prednášala ako pred odborníkmi v oblasti medicíny a práva, tak aj pred širokou verejnosťou. Taktiež je uznávaná ako súdny znalec v súdnych pojednávaniach ohľadom úmrtí a poranení vyvolaných očkovaním, ktoré sa často zamieňajú so syndromom utrasenia dojčaťa (shaken baby syndrom).

Dr. Scheibnerová prichádza na Slovensko v rámci svojho európskeho prednáškového turné, ktoré zahŕňa aj Spojené kráľovstvo, Fínsko, Holandsko a Česko. Na Slovensku Dr. Scheibnerová vystúpi aj na XXIV. kongrese slovenských a českých alergológov a klinických imunológov v Trnave (25. októbra).

Prednáška sa koná v prednáškovej miestnosti COOP PRODUKT SLOVENSKO, Mliekarenská 10 (6. poschodie, miestnosť 608).

Zastávky mestskej dopravy v blízkosti miesta konania:

  • Mliekárenská 74, 98
  • Slovanet 8, 9, 14, 50, 66, 68
  • Prievozská 70, 201, 202, 208
  • Ružová dolina 207, 209