Následky po očkovaní u všetkých detí

11 mesiacov | 11+ rokov | 13+ rokov | 15 - 18 mesiacov | 3 mesiace | 5 mesiacov | 5+ rokov | Dospelí | Dôchodcovia | Nežiaduce účinky | Odmietnutie očkovania | Ostatné vakcíny | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny

Andrea Ďurianová

zaznamenal Valentino Vranić

Iniciatívu pre uvedomenie si rizík očkovania kontaktovala pani Andrea Ďurianová zo Zvolena, matka štyroch detí, ktoré všetky majú následky po očkovaní.

Jej dvojročná dcéra po vakcíne proti detskej obrne (poslednom preočkovaní asi hexavakcínou) dostala samotnú detskú obrnu. Najprv sa jej noha, do ktorej vakcínu dostála, začala vytáčať. Teraz už pri chôdzi padá. Pritom je sú rodičia tohto dievčatka vystavený neustálemu nátlaku lekárky dať dcéru ďalej očkovať (aktuálne je zrejme preočkovanie DTP).

Dievčatko má 19. mája nastúpiť na mesačné liečenie a rehabilitáciu. Liečebné zariadenie požaduje úhradu za pobyt matky vo výške približne 300 korún na deň, teda 9.000 korún za celý pobyt. Rodičia tieto prostriedky nemajú.

Okrem dcéry, pani Ďurianová má ešte troch synov. Prostredný syn (päť rokov) po očkovaní proti TBC dostal zápal lymfatických uzlín. Preto bol poslaný na vyšetrenie špecialistovi pulomológovi. Táto lekárka však nevidela problém pre ďalšie očkovanie dieťaťa. Po očkovaní vo veku príbližne roku a pol (asi MMR), syn začal padať pri chôdzi. Neskôr to prestalo, ale po očkovaní v dvoch rokoch (zrejme DTP) prestal rozprávať a dodnes nerozpráva.

Najmladšiemu synovi (tri roky) po očkovaní v dvoch rokoch (zrejme DTP) začali vypadávať vlasy. Najstarší syn (sedem rokov) po očkovaní v troch mesiacoch (asi ide o hexavakcínu) miesto vpichu začalo hnisať. Následne mal zvýšené pečeňové ukazovatele, na čo sa aj liečil. Neskôr sa u neho objavila rečová chyba, ktorú však pani Ďurianová už po toľkých očkovaniach a reakciách u mladších detí nevie zaradiť do časovej súvislosti s niektorým z očkovaní, ktoré jej najmladší syn mal.