Lekárnici za život kritizujú COVID vakcíny vyrábané pomocou bunkových kultúr z umelého potratu

Ostatné vakcíny | Povinné vakcíny

Lekárnici za život zverejnili rozsiahlu prácu s názvom „Embryonálne a fetálne bunkové kultúry a línie a vakcíny v tieni epidémie nového koronavírusu. Čo môže veriaci lekárnik a pacient poznať, v čo môže veriť a čo smie robiť v konflikte so svojím svedomím?

Dokument podrobne opisuje problematiku a uvádza veľké množstvo odborných zdrojov. Recenzovali ho traja odborníci. Dá sa čítať na stránke, alebo stiahnuť vo formáte PDF. Dielo má vyjsť aj v knižnej podobe.